Links

Suíomhanna Maithe Staire

www.askaboutireland.com
www.theirishstory.com
www.irishtimes.ie/history
www.seomraranga.com
www.nationalgeographickids.com
www.duckters.com
www.kidspast.com
www.irishhistorylinks.net
www.kidinfo.com
www.scoilnet.ie

Suíomhanna Maithe Eile

www.sfkids.com (Ceol)
www.sphinxkids.org (Ceol)
www.dsokids.com (Ceol)
www.nyphilkids.org (Ceol)
www.classicsforkids.com (Ceol)
www.comhaltas.ie (Ceol)

Suíomhanna Maithe Mata

www.interactivesites.weebly.com
www.funbrain.com
www.mathplayground.com
www.khanacademy.com
www.turtlediary.com
www.abcya.com
www.pbskids.org
www.maths-games.org
www.mathszone.co.uk
www.nrich.maths.com
www.nzmath.co.nz
www.classmaths.com
www.woodlands-junior.kent.sch.uk
www.sheppardsoftware.com
www.topmarks.co.uk

Suíomhanna Maithe Gaeilge

www.ictarscoil.com
www.seomraranga.com
www.tobar.ie
www.daltai.com
www.digitaldialects.com
www.anseo.net
www.snag.ie
www.bbc.co.uk/irish/fios

English Language Sites

www.tpet.co.uk
www.interactivesites.weebly.com
www.funbrain.com/reading
www.funenglishgames.com
www.eslgamesplus.com
www.starfall.com
www.topmarks.co.uk
www.vocalbulary.co.il