Leabhair Scoile

Ta scéim cíosa i bhfeidhim sa scoil ó rang 2 go rang 6’. Is í aid hm na scéime seo ná costaisí na tuismitheora a choimead comh h-íseal agus is féidir. Buntaiste eile a bhaineann leis an scéim na go mbíonn ar chumas an dalta leabhair suas chun dáta a bheith acu, seachas iad a cheannach sa siopa. Tá comhoibrú na dtuismitheoiri riachtanach don scéim.

Riachtanaisí do Thuismitheoirí:

Bi cinnte go mbeidh clúdach ar an leabhar agus go mbeidh ainm an dalta go soiléir ar an gclúdach
Ma chailltear/scriostar leabhar ní miste ceann nua a fháil.
Íoc as an leabhar ar an toirt.

Coimeádfar cuntas faoi na leabhair. Tá sé tughta fé ndeara againn nach mbíonn daltaí áirithe sách curamach leo. Ar an abhar sin, ní foláir an scéim cíosa a cheilt ar bheagan daltaí as seo amach.

Ár an abhar sin braithfidh todhchaí na scéime ar an gcomhoibriú a bheas ar fail.