Gael Scoil Aogáin Cumann na dTuismitheoirí

Ón am a bunaíodh an Cumann i 1995 is éachtach an tairbhe agus an neart a thionól sé don scoil. Tá cead ag gach tuismitheóir bheith in a ball. Tugtar coiste riartha gach blian i Mí Mhean Fomhair go h-iondúil. Tacaíonn baill an chumainn le móran imeachtaí a reachtáil don scoil idir cúrsai oideachas, spóirt, cúltur agus caitheamh aimsire. Baineann na scoláirí sar leas as na h-imeachtaí seo go léir.