Gníomhaíochtaí

Imeachtai meachtai
Breise Ex Ranganna :
Is gné fíor thabhachtach de shaol na scoile é, go mbeadh réimse leathan100_2805
imeachtaí ar fáil sa scoil taobh amuigh di. Eagraíonn foireann teagaisc na scoile ná h-imeachtaí seo ina a gcuid ama saor féin.

Spórt:
Tá béim láidir ar chúrsaí spoirt sa scoil. Is mór is fiú rannphartaíocht,spraoi, meon ceart agus scileanna a fhorbairt is a chochú ná bheith ag buachaint. Bionn an lá leis an scoil go minic.

Teagasc Cispheile:

Riartar teagasc rialta ar chispeil i gcaitheamh na bliana. Cuirtear am clár imeachtaí ar fail do gach tuismitheóir gach téarma scoile. Gan amhras, bhí an scoil rann phairteach i roinnt mhaith blitzes thar na blianta.

Peil Ghaelach
Bionn dian theagasc ar fail le linn uaireannta scoile le Jack O’Connor
agus Micheál Quirke. Bhí foírne ón scoil pairteach i gCluichí Cumann na mBunscoile le blianta anuas.School 086

Snámh

Tá lán cead ag na scoláiri ó rang 1 go rang VI bheith páirteach i ranganna snámha.

Cór na Scoile
Is gné an- tabhachtach do na scoláirí go léir an ceol. Bíonn cór na scoile páirteach i mór chuid imeachtaí ar nós Céad Comaoineach, Cóineartú nó dul ag Socraid duine a bhain leis an scoil.

Banna Cheoil na Scoile
Múintear roinnt mhaith úirlisí sa scoil anois ar nós veidhlin, giotar, piano agus an fheadóg.

Tráth na gCeist Boird
Bíonn an scoil rann páirteach i dTrath na gCeist difruíla i rith na bliana.Choir

Seomra Ríomhairí
Tá cead ag páistí na ríomhairí a láimhseáil ag baint usáid as gach CD Rom a bhaineann leo. Tá clár bán ilghníomhach ag gach rang anois.