Disciplín Scoile

Ta sé de cheart ag gach dalta a fhreastalaíonn ar scoil atmasféar síochánta a bheith aici/aige. Dá bharr sin ta scéim smachta i bhfeidhm agus tá cóip den chód ar fail do gach tuismithéoir agus caithfidh said é a shíniú.

Chuir an Priomh Oide agus an Foireann teagaisc an Cód Smachta le cheile. Ghlac na tuismitheóirí agus a gComhairle chomh maith leis an mBord Bainistíocht leis.

Is eol do na dalataí go léir na rialacha a bhaineann le h-iompar sa scoil. Dé ghnath glactar go fonnmhar leo. Bíonn said níos sasúla agus cinnte le regime a bhfuil iontaoibh acu as.

Tá sé tabhachtach a thuiscint gur ionad oibre agus oideachais í an scoil. Ní seirbhís curaim í do scoláiri. Baineann smacht le gach gné de shaol na scoile. Tá gach gné den scoil riachtanach – obair bhaile, trathúlacht, caitheamh an chulaith chóir, bruscar agus meas ar an bhfoirgneamh. Níl droch-iompar, baoth chaint nó droch bheasái inghlachta ar chor ar bith.