Baile

Fáilte romhat
Séard atá i nGaelscoil Aogáin ná gnáth-Scoil Náisiúnta atá faoi riar ag rialacha an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus faoina stiúradh san. Cáilítear agus fostaítear na múinteoirí de réir rialacha na Roinne. Is í an t-aon difríocht atá ann ná gurb í an Ghaeilge teanga na scoile idir mhúinteoirí agus dhaltaí. Múintear Béarla mar abhar, ar ndóigh, ach múintear gach ábhar eile trí mheán na Gaeilge. Níl aon táillí ann. Tá fáilte roimh gach páiste ann is cuma cén aicme, creideamh nó náisiúntacht lena mbaineann sé sí, tá an scoil seo neamhaicimúil mar sin go huile’s go hiomlán. Tá Gaelscoil Aogáin ag cur oideachas den scoth ar fail ag cothú na Gaeilge agus ár n-oidhreacht Ghaelach.


scoil